Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


William Thuring

William Thuring var yngste son i en skeppsredarfamilj i Kaskö. Samma år han föddes avled hans far Gustaf och modern Wendla (f.Dahl) flyttade snart till Helsingfors. William skrev studenten från Nya Svenska Läroverket i Helsingfors 1898 och studerade sedan juridik vid Helsingfors Universitet.

Han verkade som advokat för att senare även övergå till bankirverksamhet. En del av sitt liv verkade han dock i Östra-Nyland som företagsledare för Askolins trävarufirma samt ägare av godsen Rönnäs och Labby. Redan då bedrev han i det tysta en märkbar välgörenhetsverksamhet som noterades med tacksamhet av ortsbefolkningen.

Detta intresse för välgörenhet fick sedan uttryck i William Thurings stiftelse som grundades i början av 1960 talet och till vilken en stor del av William Thurings egendom med stöd av hans testamente överläts.

William Thuring
1880-1968

 

 

Stiftelsen

William Thurings stiftelse har med åren vuxit till en betydande stiftelse i Finland som årligen delar ut märkbara summor till olika sammanslutningar på vetenskapens , konstens, folkupplysningens och hälsovårdens område eller andra med dem jämförbara sammanslutningar vilka strävar att förkovra eller utveckla behjärtansvärda och allmännyttiga ändamål i Finland.

En historik över grundaren och stiftelsen har 2003 skrivits av professor Henrik Meinander och finns att tillgå i t.ex. Helsingfors Universitets bibliotek.

Stiftelsen grundades år 1960.

Syfte:
Stiftelsens syfte är att befrämja vetenskapens, konstens, folkupplysningens, hälsovårdens och andra allmännyttiga strävandens utveckling i Finland.

Verksamhet:
Stiftelsen understöder Stiftelsen för Åbo Akademi, Cancerstiftelsen, Finska Konstföreningen r.f. samt andra sammanslutningar och institutioner, som arbetar för vetenskap, konst, folkupplysning, hälsovård och andra allmännyttiga syftemål. Understöd till enskilda personer eller arbetsgrupper beviljas icke.

Utdelning:
Under 2024 utdelades sammanlagt c. 4 302 000 euro av vilket 3 300 000 euro tillföll ovannämnda i stadgarna nämnda samfund.

Ansökningstid:
1.1.-31.3. årligen.

Ansökningen ifylles elektroniskt på sidan understöd.