Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Kontaktuppgifter

Adress:
William Thurings Stiftelse
Nordea Bank
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ordförande:
Stefan von Knorring

Email: stefaneric.vonknorring@gmail.com

Sekreterare:
Carl-Richard Lundell

Email: carl-richard.lundell@nordea.com

Frågor gällande det elektroniska ansökningssystemet och betalningar besvaras av Virve Valkama (email: apurahat@nordea.fi)

Dataskyddsbeskrivning