Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Redovisning

Understödsmottagare skall ge en skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen före utgången av nästa ansökningsperiod, dvs. senast den 31.3.

REDOVISNINGEN SKALL GES GENOM DET ELEKTRONISKA SYSTEMET.
Redovisningar som skickas per post kommer inte att noteras.

Länk till det elektroniska systemet.