Marcus Wallenbergin säätiö

Forskningsprojekt


Ansökningen bör till alla delar skrivas på engelska och innehålla följande delar:

  • Forskningsplan som skall uppgöras enligt följande direktiv [länk till direktiven]
  • Meritförteckning (inklusive publikationsförteckning) för den ansvariga projektledaren och för personer som skall erhålla lönefinansiering inom projektet

Ansökan med bilagor lämnas in till bidragssystem https://wallenberg.apurahat.fi senast den 26 juni 2023.

Stiftelsen har som målsättning att informera om beviljad finansiering inom november 2023.

Förfrågningar angående understöden besvaras av Carl-Richard Lundell, carl-richard.lundell@nordea.fi.