Marcus Wallenbergin säätiö
Stiftelsen Stipendier Ansökan Redovisning Utlåtanden Forskningsprojekt Kontaktuppgifter

Redovisning

Stipendiemottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av stipendiet till styrelsen för stiftelsen inom ett år dock senast inom fem år från det stipendiet lyftes (skicka ej avhandlingen).

Redogörelsen bör skickas till stiftelsen via det elektroniska ansökningssytemet som hittas under länken nedan.

  • Redovisningen kan vara på svenska, finska eller engelska.
  • Redovisningar som skickas per post kommer inte att noteras.

Genom att klicka här öppnas nätservicen.

Dataskyddsbeskrivning