Marcus Wallenbergin säätiö
Stiftelsen Stipendier Ansökan Redovisning Utlåtanden Forskningsprojekt Kontaktuppgifter

Utlåtanden

Rekommendationer skall ges genom det elektroniska systemet för givande av utlåtanden. Utlåtande som skickas per post, e-post eller fax kommer inte att noteras. Utlåtanden kommer att behandlas konfidentiellt.

Givande av utlåtande

Den som ger ett utlåtande bör registrera det i det elektroniska systemet på nätet. Utlåtande bör registreras senast 10.2.

Den som ger ett utlåtande bör registrera sig i systemet. Du kan lägga till nya utlåtande, samt redigera och skriva ut tidigare utlåtanden.

Utlåtande kommer att behandlas konfidentiellt. Varken de som söker understöd eller övriga personer som ger utlåtande kommer att ha tillgång till era utlåtanden.

Logga in på det elektroniska systemet för givande av utlåtanden här

Log on to the electronic system for issuing statement here

Dataskyddsbeskrivning